Fandom

Wiki Malazan

Administracja wojskowa Siedmiu Miast

225stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Administracja wojskowa Siedmiu Miast

Gubernator wojskowy Edytuj

Dowódcą okręgu wojskowego na obszarze Siedmiu Miast był gubernator wojskowy. Znani gubernatorzy Siedmiu Miast to:

Po śmierci Pormquala najwyższym rangą dowódcą wojsk malazańskich w Siedmiu Miastach byli przyboczna Tavore, a następnie wielka pięść Ganoes Paran. (MKP4-6)

Dowództwo okręgu wojskowego Edytuj

Dowództwo okręgu wojskowego w Arenie (oryg. Aren High Command) było aparatem pomocniczym wielkiej pięści Siedmiu Miast. Jednymi znanymi jego członkami byli:

 • Chmura, adiutant Cartherona Crusta,
 • skarbnik imperialny, ewakuowany z Arenu w 1164 r.

Główny doradca wielkiej pięści Pormquala – Mallick Rel, ukryty stronnik Apokalipsy, formalnie nie wchodził w skład Dowództwa, jednak wydawał w imieniu wielkiej pięści Siedmiu Miast edykty. Rozkazów wielkiej pięści Pormquala nie weryfikował Szpon, ponieważ przedstawiciele tej organizacji - z wyjątkiem ściganego Perły - zniknęli, prawdopodobnie zabici, po wybuchu powstania sha'ik.

W 1164 r. dowództwo okręgu wojskowego w Arenie rozdzierały zdrady, swary, wzajemna rywalizacja i zła wola, zaś Mallick Rel skutecznie eliminował swoich konkurentów.

Pięść Coltaine oceniał, że wielka pięść Siedmiu Miast powienien mieć do dyspozycji wielkiego maga[1] oraz jedną lub dwie dłonie Szponu. Sprawami szeroko pojętego bezpieczeństwa zajmował się osobista straż wielkiej pięści Pormquala.[2]

Po dotarciu Sznura psów do Arenu, w skład sztabu wielkiej pięści zostali dokooptowani Nethpara i Pullyk Alar, przedstawiciele Rady Szlachty.

Wojska Edytuj

Przed wybuchem powstania sha'ik Edytuj

Map Seven Cities detail.jpg

Znane związki operacyjne i jednostki na obszarze Siedmiu Miast:

Koncentracja sił Edytuj

Wielka pięść Pormqual wydał, skierowany przynajmniej do części podległych mu wojsk, rozkaz przemieszczenia się do Arenu. Rozkaz ten został wykonany przez stacjonujące w Siedmiu Miastach floty.

Siły skoncentrowane przez wielką pięść Pormquala w Arenie w 1164 r. były zorganizowane jako dwa legiony, osłaniane przez dwa skrzydła kawalerii - tzw. armia wielkiej pięści. Armia ta skapitulowała w 1164 r. na przedpolach Arenu i została w całości wymordowana na rozkaz Korbolo Doma przez Psobójców. Ponadto wielkiej pięści Siedmiu Miast bezpośrednio podlegała Straż Arenu, służąca w 1164 r. jako rezerwuar żołnierzy dla armii wielkiej pięści.

Pięść Ehrlitanu nakazał koncentrację podległych mu wojsk w Ehrlitanie. Siły z Ehrlitanu, Pan'potsun i G'danisbanu zostały w większości zniszczone w trakcie odwrotu do twierdzy B’ridys. Do tej pustynnej twierdzy ostatecznie dotarła i przez kilka miesięcy broniła jej jedynie druga komapnia Pułku Ashockiego[5]. (MKP4)

Na zachodzie wszystkie garnizony odwołano do większych miast, takich jak Kayhum, Sarpachiya i Ugarat. Pomimo to siły te zostały zniszczone. (MKP4)

Administracja wojskowa Edytuj

Pięści Edytuj

Garnizony Edytuj

Stan w 1164 r.

Duże garnizony:

 • Aren:
 • Hissar - Siódma Armia - podjęła marsz w kierunku Ugaratu i Arenu
 • Caron Tepasi - miasto zbuntowane[6]
 • Guran - miasto zbuntowane[7]
 • Halaf - Legion Halafski przeszedł na stronę Toranda, miasto zbuntowane[8]
 • Ubaryd - miasto zostało zdobyte przez powstańców, flota wycofała się do Arenu
 • Pan'potsun - miasto opuszczone na krótko przed wybuchem powstania sha'ik, legiony zniszczone w trakcie odwrotu do twierdzy B’ridys wraz z wojskami z Ehrlitanu
 • Ehrlitan - oryg. the occupying regiment[9]:
 • Ugarat - garnizon oblężony w pobliskiej twierdzy Moraval (MKP6)
 • Kayhum i Sarpachiya - garnizony własne wraz z garnizonami wycofanymi z mniejszych miast - zniszczone (MKP4)
 • Dosin Pali - garnizon zniszczony w pierwszych dniach powstania, w walce użyto silnej magii (MKP4, MKP6)

Mniejsze garnizony i placówki:

 • Devral i Asmar - padły wraz z Ubarydem
 • Sialk - kwatera główna Straży Przybrzeżnej, niepełna kompania piechoty morskiej - dołączyła do Siódmej Armii
 • Orbal - wydzielona kompania[11] - pułkownik Tras - zniszczona przez Legion Tornada.
 • G'danisban - mały garnizon, wycofany krótko przed powstaniem sha'ik, miasto zbuntowane
 • Y'Ghatan ? - miasto zbuntowane
 • Melm - garnizon zniszczony przed bitwą nad P'atha
 • Twierdza Ladro - niewielki garnizon, wymordowany krótko przed wybuchem powstania przez Lostarę Yil.
 • Czerep - straż kopalni: 75 Malazańczyków w obozie, malazański oddział na Szlaku Chrząszczy, ponad 200 Dosińczyków - kapitan Sawark[12]
 • Jama - straż kopalni

Przypisy Edytuj

 1. I nie mógł być to Mallick Rel.
 2. Wyjęcie spod prawa Perły i prawdopodobnie ochrona osobista skarbnika.
 3. Gdyby z pobliskiego Pan’potsun nie wycofano malazańskich legionów, istniałaby szansa zmiażdżenia tej pierwszej iskry z brutalnością dorównującą okrucieństwu renegatów - MKP2. Kontekst wskazuje jednak, że były to raczej elementy jakiegoś legionu, nie zaś aż dwie takie jednostki - np. we wzmiankach o odwrocie z Ehrlitanu do B’ridys te domniemane jednostki nie zostały wspomniane. (MKP4)
 4. Dazwa domyślna. Flota stacjonująca w Ubarydzie. (MKP2)
 5. W czasie nocy zdrady jej liczące kilkunastu żołnierzy pozostałości były obecne w okolicy oazy Raraku i następnie zostały włączone w skład Czternastej Armii.
 6. Malazańscy uchodźcy przyłączyli się do Sznura Psów. Tepasijczycy walczyli z Siódmą Armią nad P'atha.
 7. Armia Guranu zaatakowała Siódmą Armię nad Sekalą.
 8. Halafczycy walczyli z Siódmą Armią nad P'atha.
 9. Co może oznaczań nie tylko Pułk Ashocki, ale też jakiś legion (zwykle pełniący służbę w fortach wokół miasta).
 10. 2 i 3 kompania.
 11. Oryg. outpost detachment, o niepełnym stanie.
 12. Dosińczycy wymordowali większość Malazańczyków, ocalał jednak m.in. Pella.


Siły zbrojne Imperium Malazańskiego*
Grupy Armii: GenabackisKorel • Siedem Miast
Armie Imperium Malazańskiego: 1234567891314Areńska
Floty: Sahulska • Kansu • Dojal • Jakatakańska
Legiony: VIIVIIIIXXXIAreńskiHalafskiPan'potsunŻelaznyna Genabackis
Kawaleria: 8 KawaleriiCzerwone MieczePułk Pustynnych PlemionPułk Wickański
Inne samodzielne: Podpalacze MostówPułk AshockiKamieńKompania Pierwszego MieczaUntańska Gwardia Cesarska
Straże miast: ArenuEhrlitanuHissaruKan • Kartool • MalazuUbaryduUgaratu
Szkoły wojskowe: Akademia Piechoty Morskiej • szkoły oficerskie w Li Heng i Tali

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki